PAMETNA NAPRAVA RAM-1®

Pametna IoT naprava za daljinsko spremljanje in napredno analizo električnih omrežij ter nadzor odvodnikov

O NAPRAVI

Pametna IoT naprava RAM-1 je namenjena daljinskemu spremljanju in napredni analizi električnih omrežij. Električna omrežja z uporabo naprave RAM-1 postanejo pametna električna omrežja saj le ta izboljša obratovalni proces, zanesljivost ter stabilnost prenosa in distribucije električne energije. V primeru priključitve na prenapetostni odvodnik brez iskrišča s trajno obratovalno napetostjo nad 1 kV naprava RAM-1 z inovativno merilno metodo meri ohmsko komponento uhajavega toka v skladu s standardom IEC 60099-5 in spremlja stanje odvodnika. Rezultate meritev naprava RAM-1 prikaže v spletni in mobilni aplikaciji. Ena vgrajena naprava na SN odvodniku zadostuje za spremljanje skupine treh odvodnikov nameščenih na enem SN daljnovodnem stebru.

Pametno IoT napravo RAM-1 odlikuje:
     • Strojno učenje;
     • Enostavna namestitev;
     • Komunikacija: 4G, 5G ali LoRaWAN;
     • Do 20 let brez vzdrževanja in brez stroškov brezžične povezave. 

RAM-1 spremlja, analizira in takoj javlja sledeče parametre:
     • Prekomerno temperaturo okolice (indikator požara);
     • Porušitev oziroma nagib visoke konstrukcije*;
     • Izpad elektrike (prisotnost napetosti);
     • Štetje atmosferskih razelektritev in manipulacij v omrežju;
     • Uničenje odvodnika - takojšnje javljanje uporabniku;
     • Aktivacija odklopne naprave;
     • Lokacijo dogodka ali okvare (navigacija do lokacije).

* elektro omrežje, vetrne elektrarne, železniško omrežje, telekomunikacijski stebri, nebotičniki, visoki dimniki, žerjavi,..

Verzije naprave RAM-1:
     • RAM-1 SN A2(A4)** - napetost do 110 kV;
     • RAM-1 VN A2(A4) - napetost nad 110 kV.
** Kvaliteta vgrajenega nerjavnega jekla.

1.  Nadzor visokih konstrukcij*
Opozorilo ob dogodku:
      • Nagib stebra ali visoke konstrukcije,
      • Požar,
      • Prisotnost napetosti, RAM-1 VN stojno mesto
      • Lokacija naprave,
      • Najbližja pot do naprave.
 Dnevno javljanje:
     • Temperaturo okolice,
     • Temperaturo naprave.
Vnos podatkov v program:
     • Slike vgradnje,
     • Podatki za DV ali TP,
     • Napetostni nivo,
     • Opis vgradnje,
     • Podatki operaterja.
Izpisi
     • Izpis trenutnih podatkov (Izpis.pdf),
     • Izpis zgodovine podatkov (Izpis.pdf).      

* elektro omrežje, vetrne elektrarne, železniško omrežje, telekomunikacijski stebri, stojna mesta, nebotičniki, visoki dimniki, žerjavi,...     

2. Nadzor DV < 110 kV + Meritev uhajavega toka - RAM-1 SN - Odvodnik brez iskrišča
Opozorilo ob dogodku:
     • Nagib daljnovodnega stebra,
     • Požar,
     • Prisotnost napetosti,
     • Uničenje odvodnika,
     • Delovanje odklopne naprave,
     • Prekoračena vrednost ohmske komponente uhajavega toka,
     • Lokacijo vgrajene naprave, RAM-1 SN
     • Najbližja pot do naprave.
Dnevno javljanje:
     • Stanje odvodnika,
     • Grafični prikaz stanja odvodnika
     • Števec strel,
     • Temperaturo okolice,
     • Temperaturo naprave.
Vnos podatkov v program:
     • Slike vgradnje,
     • Podatki za DV ali TP,
     • Napetostni nivo,
     • Opis vgradnje,
     • Podatki operaterja.
Izpisi:
     • Izpis trenutnih podatkov (Izpis.pdf),
     • Izpis zgodovine podatkov (Izpis.pdf).


3. Nadzor DV > 110 kV + Meritev uhajavega toka - RAM-1 VN - Odvodnik brez iskrišča
Opozorilo ob dogodku:
     • Nagib daljnovodnega stebra,
     • Požar,
     • Uničenje odvodnika,
     • Prisotnost napetosti,
     • Prekoračena vrednost ohmske komponente uhajavega toka,
     • Lokacijo vgrajene naprave, RAM-1 VN
     • Najbližja pot do naprave.
Dnevno javljanje:
     • Stanje odvodnika
     • Grafični prikaz stanja odvodnika,
     • Števec strel,
     • Temperaturo okolice,
     • Temperaturo naprave.
Vnos podatkov v program:
     • Slike vgradnje,
     • Podatki visoke konstrukcije,
     • Napetostni nivo,
     • Opis vgradnje,
     • Podatki operaterja.
Izpisi:
     • Izpis trenutnih podatkov (Izpis.pdf),
     • Izpis zgodovine podatkov (Izpis.pdf).


PREDNOSTI
Naprave RAM-1 za daljinski nadzor daljnovodov in vgrajenih odvodnikov prenapetosti brez iskrišč nad 1 kV lahko nadgrajujemo daljinsko. Nenehno posodabljamo vgrajeno strojno programsko opremo in napravam dodajamo rezultate strojnega učenja. Stroški posodobitev in digitalni prenosi podatkov so zajeti v pogodbi o vzdrževanju.

Naprava RAM-1 omogoča:
     • Daljinsko spremljanje in napredno analiza električnih omrežij,
     • Merjenje ohmske komponente uhajavega toka odvodnikov,
     • Števec strel, temperatura naprave, temperatura okolice,
     • Nagib daljnovodnega stebra, mikrolokacija, najbližja pot do naprave,
     • Takojšnja daljinska indikacija kritičnih podatkov, avtonomno delovanje,
     • Strojno učenje na podlagi predhodno zaznanih dogodkov;
     • Namestitev na vse obstoječe ali nove odvodnike prenapetostni brez iskrišč,
     • Enostavna namestitev, nizka cena, brez stroškov brezžične povezave.


PRED DOBAVO
Pred naročilom preverite:
1. Mobilno omrežje 4G in 5G:
     • prisotnost signala mobilnega omrežja na stojnem mestu in,
     • izpolnjevanje pogojev za prenos podatkov pri mobilnem operaterju.

Vgrajena e-sim kartica omogoča vgradnjo naprave RAM-1 v sledečih državah: Seznam držav.pdf

2. Za omrežje LoRaWAN:
     • izpolnite vprašalnik (Vprašalnik.pdf), ki bo posredovan pri ponudbi.
Prosimo, da nam izpolnjen vprašalnik za LoRaWAN posredujete pred naročilom.


NAVODILA ZA MONTAŽO
Preden pričetkom montaže dobro preberite uporabniški priročnik. Na hrbtni strani embalaže RAM-1 so natisnjena Navodila za montažo RAM-1.pdf. Med ozemljitvenim delom odvodnika prenapetosti in napravo RAM-1 mora biti direktna povezava brez vmesne ozemljitve. Kovinska ploščica naprave RAM-1 mora biti v vseh primerih montaže obrnjena proti ozemljitvi. Pri napačni montaži naprava ne bo pravilno delovala. Lahko pride tudi do poškodbe in uničenja RAM-1. Navodila za montažo na visoke konstrukcije (steber) niso potrebna. Zadostuje, da RAM-1 namestite kjer koli v zgornji tretjini konstrukcije. Za delovanje ne potrebuje napajanja in ozemljitve.


POSEBNOSTI
     • Poskusna vgradnja treh kosov za šest mesecev ob sprejetju pogojev,
     • Prevajanje teksta programa in namestitev prevoda,
     • Vgradnja v zaprte prostore,
     • Vgradnja na kabelske glave z odvodnikom.

1. Kupec lahko zahteva tri kose brezplačnih vzorcev, ki jih mora obvezno vgraditi v daljnovode najkasneje v 30. dneh od prejema. Poleg naprav RAM-1 dobi tudi brezplačno v uporabo program za spremljanje naprav. Brezplačna uporaba je ob pogoju sprejetja ponudbenih pogojev.

2. Vsi podatki v programu so v slovenskem in angleškem jeziku. Na zahtevo kupca lahko spremenimo jezik v računalniku in aplikaciji.

3. V transformatorskih postajah in celicah je možno na odvodnik prenapetosti vgraditi napravo RAM-1. Pred tem je potrebno preveriti signal omrežja. V primeru da signala ni je potrebno v postajo vgraditi koncentrator za prenos podatkov iz naprave do omrežja, kar je odvisno od terena in signala. Te rešitve se obravnavajo individualno.

4. Podobno kot v zaprtih prostorih je lahko problem vgradnja RAM-1 na kabelske glave. Kadar so montirane na mestu kjer signal je ni potrebno nobenih dodelav. V primeru da signala ni je postopek enak kot v točki 3.

 

Tehnični podatki

Uporaba Daljinski nadzor daljnovodov in nadzor vgrajenih odvodnikov prenapetosti brez iskrišč nad 1 kV
Meritev odvodnika Ohmska komponenta uhajavega toka od 0 ... 3 mA (± 10%)
Standard za meritev odvodnika IEC 60099-5
Ostale meritve Okvara, požar, napetost, števec strel, temperatura naprave, temperatura okolice,nagib, lokacija
Frekvenca 48 Hz … 62 Hz
Temperaturno območje -40 °C … + 85 °C
Stopnja zaščite ohišja IP 67
Uporabniški vmesnik mobilna aplikacija, spletna aplikacija, e-pošta
Merilni cikel 1 ura
Komunikacijski cikel Okvara, požar, uničenje odvodnika, prekoračitev dopustne meje - takoj
Normalno obratovanje - 1x na dan
Obvezno javljanje - 1x na sedem dni
Komunikacija Bluetooth, 4G/5G ali LoRaWAN
Avtonomija baterije Do 20 let
Material ohišja Termoplast V-0 (UL 94), nerjavno jeklo A2 ali A4
Montaža Na ozemljitveni del odvodnika prenapetosti ali zgornji tretini daljnovodnega stebra
Vzdrževanje Brez vzdrževanja, brez stroškov mobilne komunikacije